Inflyttning

Om du och hyresvärden inte har avtalat något annat, har du rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag, får du flytta in klockan 12.00 första vardagen efter. Nycklar finns att tillgå på vårat kontor.

När du går in i din nya lägenhet ska den vara välstädad. Skulle du ha anmärkningar på städningen kontaktar du oss omgående. Har du gjort upp med den föregående hyresgästen om att få flytta in före kontraktsdatumet kan du inte begära ersättning om lägenheten är dåligt städad.

Glöm inte att anmäla nytt elabonnemang.