Intresseanmälan

Fyll i nedanstående uppgifter så noga ni kan.
Fält märkta med *, är obligatoriska och måste fyllas i.

I vilket område vill du bo:

Vilken storlek på lägenhet önskas:

SÖKANDE:
Personnr (10 siffror) *

Namn *

Adress *

Postnr *

Ort *

Telefon (dagtid) *

Mobil

E-post *

Nuvarande hyresvärd *

Arbetsgivare / Skola *

Annan info

EV.MEDSÖKANDE: 

Personnr (10 siffror)

Namn

Adress

Postnr

Ort

Telefon (dagtid)

Mobil

E-post

Nuvarande hyresvärd

Arbetsgivare / Skola

Annan info

Genom att jag skickar denna intresseanmälan, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen (PUL) till att PHL Fastigheter AB har full rätt att ta Kreditupplysning genom Kronofogdemyndigheten alternativt UC AB, och inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjektet.
Den information som skickas till oss stannar i vårt system och kommer inte under några omständigheter att vidarebefodras till tredje part.

 Jag samtycker med ovanstående text