Kontorslokaler, industrilokaler och bostäder i bra lägen

Kontorslokaler, industrilokaler och bostäder i bra lägen

PHL Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter i Vaggeryds kommun. Vi erbjuder kontorslokaler, industrilokaler samt bostäder i bra lägen.

Vårt fastighetsbestånd omfattar 10 fastigheter med en total area om 19 000 m2. I dessa bestånd har vi totalt 50 lägenheter. Resterande del är lokaler för kommersiell verksamhet.

Kvalitet och miljöarbete samt viss del av administration sker externt. Som systerbolag till Gärahovs Bygg AB finns det tillgång till en stor organisation med bred kompetens bland personalen inom många områden.

Om du inte finner svar på dina frågor här så är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”kontakt”.

Vår affärsidé

”Att genom förvärv, och i egen regi förädla och förvalta fastigheter med god avkastning och nöjda kunder”