Miljöarbete

Miljöarbete

PHL Fastigheter är miljödiplomerade

Miljödiplomet är en miljömärkning som bekräftar att vi arbetar för en hållbar utveckling. Det innebär att vi aktivt verkar för att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom att sortera vårt avfall, dra ned på energianvändningen och i möjligaste mån använda grön el och fjärrvärme.

Vår miljöpolicy

PH Larssons Fastighets AB skall medverka till en utveckling mot ett hållbart samhälle genom att ta miljöhänsyn i både ägande och förvaltning av fastigheter. 

Detta uppnår vi genom:

  • Att värdera miljöaspekter vid inköp av material och vid val av leverantörer
  • Att bygga och förvalta med livscykeltänkande och god resurshushållning
  • Att underlätta för hyresgäster att bo och arbeta miljövänligt
  • Att kontinuerligt arbeta med energieffektivisering
  • Att utbilda och engagera personal att agera på ett miljöriktigt sätt
  • Att respektera och följa lagar och regler avseende miljön
  • Att arbeta mot uppställda mål för att successivt höja vår miljöprestanda