top of page

Här kan du som hyresgäst snabbt och enkelt hitta information om vad som gäller i din fastighet.

A.

Andrahandsuthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens godkännande. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur det går till att hyra ut i andrahand.

Autogiro
Autogiro innebär att du automatiskt betalar hyran genom att PHL Fastigheter AB drar pengar direkt från ditt bankkonto på förfallodagen.

B

Balkong
Njut av din uteplats, men tänk på följande saker; blomlådor hänger du på insidan av räcket. Det finns annars risk för att dessa ramlar ner på förbipasserande eller balkongen under. Skaka inte mattor eller annat på balkongen. Din granne kan få in dammet i sin lägenhet. Att grilla eller elda är förenat med brandrisk och är inte tillåtet. El-grill är ett alternativ, men ta hänsyn till grannarna så de inte får in matos i sin lägenhet.

Besiktning
När du flyttar besiktigar PHL Fastigheter AB bostaden. Som regel gör PHL Fastigheter besiktningen efter att du har lämnat nycklarna till oss. Vill du själv vara med vid besiktningen, vilket kan vara bra om du till exempel vill diskutera eventuella skador eller liknande, måste besiktningen göras före den siste i den månaden du flyttar. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Brandvarnare
Av säkerhetsskäl finns brandvarnare monterad i din lägenhet redan när du flyttar in. Byt batteri när det är slut och rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna mellanrum. Har brandvarnaren ett tioårsbatteri byts den ut av PHL Fastigheter vart tionde år.

C.

Cyklar
Din cykel parkerar du i cykelställ eller i cykelrum om sådant finns. Cyklar får aldrig parkeras i trapphus.

D.

Direktbyte
Direktbyte måste alltid godkännas av hyresvärden.

E.

El
Du ansvarar för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel.

Entréer
Du får inte ställa föremål, barnvagnar, cyklar framför entréer och trapphus, då det är utrymningsvägar. Se till att alltid stänga efter dig, så inte obehöriga kan smita in.

Extra lås
Kontakta oss för godkännande av installation. Lås inte extralåset i lägenhetsdörren om du gjort en felanmälan och godkänt att vi får gå in med reservnyckel.

F.

Felanmälan
Felanmälan görs vanligtvis via vår hemsida eller på telefon 0393-162 00.

Fest
Förvarna dina grannar om du ska ha fest. Hög musik som stör andra boende kan betraktas som störning. Störningar kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

 

Flyttstädning
Innan du flyttar är du skyldig att göra flyttstädning.

 

Förråd
Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Vad som är stöldbegärlig egendom kan Du läsa om i villkoren för Din hemförsäkring. Miljö- eller brandfarliga ämnen får inte finnas i förråden.

G.

Garage
Kontakta oss för information om möjligheten till garage eller p-plats.

 

Grillning
Det är inte tillåtet att grilla med öppen eld på balkonger och uteplatser på grund av brandrisken. Ett alternativ kan vara El-grill, men ta hänsyn till grannarna så de ej får in matos i sin lägenhet.

H.

Hemförsäkring
Skulle du råka ut för inbrott, brand eller översvämning och saknar hemförsäkring få du ingen ersättning för det förstörda, och får själv stå för kostnaden. Teckna alltid en hemförsäkring. PHL Fastigheters försäkring täcker inte din egendom.

Husdjur
Låt inte Ditt husdjur störa omgivningen. Husdjur skall vara kopplade utomhus. Mata inte fåglar från balkong eller fönster. Det skräpar ner och drar till sig skadedjur

Hyra
Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. Betala gärna via autogiro.

I.

Innerdörrar
Plockar du bort innerdörrarna i lägenheten, måste de förvaras varsamt, så att de utan skada kan återställas innan du flyttar.

Inomhusmiljön
Stäng inte för eller sätt för till- och frånluftsventiler. Ventilationen kommer då inte att fungera som den ska. Vädra ordenligt men snabbt. Ha fria ytor framför elementen, för bästa uppvärmning.

Installation av disk- och tvättmaskin
I vissa lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin. Kontakta oss innan arbetet påbörjas. Det måste utföras fackmannamässigt.

Internet via bredband
PHL Fastigheter AB använder sig av Vaggeryds Energi som bredbandsleverantörer. Kontakta oss för att få reda på om det finns för ditt lägenhetshus.

M.

Miljöstation
I ditt bostadsområde finns en miljöstation. Här ska du kasta dina sopor och avfall.

Mopeder och motorcyklar
Skall parkeras vid parkeringsplatser och får ej förvaras inne i fastigheten eller i cykelförråd på grund av brandrisken.

Musik
Visa extra hänsyn mellan klockan 22.00 och 08.00. Läs även under Ljudnivå och Fest.

Målning och tapetsering
PHL Fastigheter AB är skyldiga att måla och tapetsera med skäliga tidsmellanrum, detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet. Du får måla och tapetsera lägenheten själv om det sker på ett fackmannamässigt sätt.
Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar. Kontakta oss innan du påbörjar arbetet.

N.

Namnskylt
Kontakta oss vid namnändring

Nycklar
Kontaktaka oss om du önskar extra nycklar. Du betalar själv för extranycklar.

P.

Parabolantenn
Tag kontakt med din fastighesskötare innan Du monterar antennen så att vi kan godkänna placeringen. Den får inte fästas på vägg eller i tak. Den får inte heller sticka ut utanför balkongen. Överträdelse betraktas som skadegörelse.

Persienner
Persienner och annan utrustning som inte är standard är hyresgästens egendom. Underhåll och reparation sköter Du därför själv.

R.

Skadegörelse
För allas trivsel är välskötta bostadsområden a och o. Skadegörelse kan leda till polisanmälan och att du förlorar rätten att bo kvar.

Skötsel och underhåll
Från den dag Du flyttar in till den dag Du flyttar ut har Du ansvar för Din lägenhet. Städa och underhåll lägenheten kontinuerligt.

Sopor
Källsortera dina sopor och lämna dessa på de allmänna miljöstationerna. Grovsopor ska lämnas på ortens återvinningscentral.

S.

Skadegörelse
För allas trivsel är välskötta bostadsområden a och o. Skadegörelse kan leda till polisanmälan och att du förlorar rätten att bo kvar.

Skötsel och underhåll
Från den dag Du flyttar in till den dag Du flyttar ut har Du ansvar för Din lägenhet. Städa och underhåll lägenheten kontinuerligt.

Sopor
Källsortera dina sopor och lämna dessa på de allmänna miljöstationerna. Grovsopor ska lämnas på ortens återvinningscentral.

T.

Tider
Visa extra hänsyn mellan klockan 22:00 och 08:00.

Tillträde
Tillträde till lägenheten får Du klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är det en lördag, söndag eller annan helgdag får Du flytta in första vardagen därefter. Innan Du flyttar in har vi besiktigat lägenheten.

Tittöga i ytterdörren
Kontakta din fastighetsförvaltare för godkännande av installation. Tänk på att det måste ske fackmannamässigt.

Trappuppgång
Blockera inte trappor, entréer och källare med cyklar, barnvagnar eller dörrmattor. Utrymmena behöver vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.

TV-utbud
Kontakta din fastighetsförvaltare för att får reda på vad som gäller i just din lägenhet.

Tvättstuga och torkrum
Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. Följ de ordningsregler som finns uppsatta i tvättstugan och städa efter Dig. Det är inte tillåtet att färga kläder i tvättmaskinerna.

U.

Uppsägning Privat


Uppsägning skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om Du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.
När Du har sagt upp Din lägenhet är Du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

Utflyttning
Innan du flyttar ut ur din lägenhet finns det en hel del att tänka på. Bland annat är du skyldig att flyttstäda.

Utelåst
Om du låser dig ute och anlitar hyresvärden eller låssmed får du själv bekosta detta.

V.

Vatten
Vatten ingår i hyran. Lämna aldrig en rinnande kran, anmäl droppande kran för miljöns skull.

Ö.

Överlåtelse
Du får inte överlåta hyresrätten för en bostadslägenhet till någon annan utan hyresvärdens tillstånd. Hyreslagens regler medger att PHL Fastigheter kan godkänna en överlåtelse under vissa förhållanden.
För att kunna överlåta ett hyreskontrakt till en annan person så måste du ha bott tillsammans med honom/henne i minst tre år.

Överträdelse
Vid överträdelse av trivselreglerna kan du riskera att inte få bo kvar i din lägenhet.

bottom of page