Om oss

Kontorslokaler, industrilokaler och bostäder i bra lägen

PHL Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter i Vaggeryd. Vi erbjuder kontorslokaler, industrilokaler samt bostäder i bra lägen.

Vårt fastighetsbestånd omfattar 8 fastigheter. I detta bestånd har vi totalt 50 lägenheter. Resterande del är lokaler för kommersiell verksamhet.

Vår affärsidé

Vi vill vara en aktör på marknaden där vi är med och bidrar till en positiv centrumutveckling i Vaggeryds kommun. Vi vill att vårt fastighetsbestånd skall förvaltas väl för att skapa en hög kundnytta.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - Vit Circle

KONTAKT

PHL Fastigheter AB

Ödestuguvägen 42,

567 32 Vaggeryd

0393-162 00 

info@phlfastigheter.se

© 2020 PHL Fastigeher AB