top of page

Om oss

Kontorslokaler, industrilokaler och bostäder i bra lägen.

PHL Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter i Vaggeryd. 

Vårt fastighetsbestånd omfattar 8 fastigheter. I detta bestånd har vi totalt 50 lägenheter. Resterande del är lokaler för kommersiell verksamhet.

Vår affärsidé

Vi vill vara en aktör på marknaden där vi är med och bidrar till en positiv centrumutveckling i Vaggeryds kommun. Vi vill att vårt fastighetsbestånd skall förvaltas väl för att skapa en hög kundnytta.

bottom of page