top of page

Om oss

Kontorslokaler och bostäder i bra lägen. Vi har även byggrätter samt mark för utveckling av logistik och lager.
 

PHL Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter i Vaggeryd. 

Vårt fastighetsbestånd omfattar 8 fastigheter. I detta bestånd har vi totalt 50 lägenheter. Resterande del är lokaler för kommersiell verksamhet. Utöver detta äger vi mark för utveckling av bostäder samt för lager och logistik.

Vår affärsidé

Vi vill vara en aktör på marknaden där vi är med och bidrar till en positiv centrumutveckling i Vaggeryds kommun. Vi vill att vårt fastighetsbestånd skall förvaltas väl för att skapa en hög kundnytta.

bottom of page