top of page
GDPR%25202_edited_edited.jpg

GDPR

GDPR-Villkor

Härmed godkänner jag att mina uppgifter sparas och behandlas enligt GDPR. Jag godkänner även att en eventuell kreditupplysning kommer göras på mig samt att jag intygar att alla ifyllda uppgifter är sanna. 

 

Personuppgifter

Vad är en personuppgift och hur behandlar vi informationen?

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person klassas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder, som foton, och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, är också en typ av personuppgift om de kan kopplas till fysiska personer - Datainspektionen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund?

PHL Fastigheter AB hanterar dina personuppgifter genom att ni förhyr en lägenhet utav oss, via mail, felanmälan eller andra serviceärenden. Vi hanterar också personuppgifter i och med intresseanmälan. Insamlingen av uppgifterna krävs för att vi ska kunna slutföra uthyrningsprocessen.

Personuppgifter kan komma att hämtas in från myndigheter, tidigare hyresvärdar och kreditupplysningsbolag.

Skyddade personuppgifter hanteras enligt interna rutiner.

Personuppgifter som vi kan komma behandla, se vidare här

Namn

Personnummer (samordningsnummer)

c/o adress (bara med uttryckligt samtycke om det är en känslig uppgift)

Telefonnummer

E-postadress

Förekomst av säkerhet (till exempel borgensman)

Förekomst av förvaltare/god man

Autogiro

Boendeform/boendekategori (bara med uttryckligt samtycke om det är en känslig uppgift)

Betalningsförsummelser

Störningar i boendet

Information till socialnämnd i anledning av betalningsförsummelse eller störningar

Uppgifter till myndigheter vid efterfrågningar

Uppgifter vid in/av flytt till energibolag

Uppgifter rörande förbrukning av vatten, el och värme

Uppgifter för att kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser
Bokning och passageloggar i gemensamma utrymmen.

För att leva upp till krav enligt lag, förordning, myndighetsföreskrift eller rättsliga förfaranden.

Vid eventuellt köp/försäljning av fastighet

Vad händer när jag säger upp mitt avtal?

När ditt avtal med PHL Fastigheter AB upphör tas dina personuppgifter bort, så fort de av lagliga skäl inte längre behövs.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som lämnat intresseanmälningar för lokaler?

För att hantera utskicken sparar vi endast de uppgifter som du angav vid registrering, dvs namn, företagsinformation, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress samt eventuella kommentarer (frivilligt fält vid registrering). Uppgifterna sparas endast i de system som hanterar intresseanmälningar för lokaler.

Uthyrningspolicy

Vi strävar ständigt efter att skapa trivsamma bostadsområden med nöjda hyresgäster. Vi arbetar med en uthyrningspolicy och denna finns till för att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning. För att söka en lägenhet ska våra grundkrav uppfyllas och kunna styrkas.

Grundkrav

Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.
Sökande ska ha en fast inkomst. Inkomsten ska styrkas med intyg.
Som fast inkomst räknas följande
Inkomst genom fast anställning alt. tillsvidareanställning.
Inkomst genom egen näringsverksamhet.
Ålderspension.
Studiemedel från CSN godtas i de fall det gäller en studentbostad.

En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller skulder.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet.

1 rum och kök, max två personer

2 rum och kök, max tre personer

3 rum och kök, max fem personer

4 rum och kök, max sex personer

5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser vuxna och barn

bottom of page